Etolog Ann-Sofie Sandell


Ann-Sofie har företaget

Djurkompassen Etolog och håller

till strax utanför Eskilstuna. Hon

jobbar även som naturbrukslärare

och vill förutom att utbilda

blivande djurvårdare även utbilda

djurägare till att förstå sina djur

bättre.

Naturliga beteendenVi känner till några beteenden som

är typiska för katter, men varför

just dessa beteenden och varför

just hos katter?

Kattens kommunikation


En del i att förstå katten handlar

om att kunna läsa av dess signaler.

Vad vill katten säga?

Vanliga beteendeproblem


Vi går igenom några av de

vanligaste beteendeproblemen,

deras möjliga orsaker och hur du

bäst hanterar dem.

Kursplan


  Introduktion
Available in dagar
dagar Efter registrering
  Historia
Available in dagar
dagar Efter registrering
  Naturliga beteenden
Available in dagar
dagar Efter registrering
  Kommunikation
Available in dagar
dagar Efter registrering
  Anatomi och sinnen
Available in dagar
dagar Efter registrering
  Beteendeproblem hos katt
Available in dagar
dagar Efter registrering
  Avslutning
Available in dagar
dagar Efter registrering

Köp kursen!