Om PDF:erna


• Dessa illustrationer är gjorda av Jannice Kindsjö i hopp om att sprida kunskap till djurägare.

• Alla illustrationer finns på Instagram under företaget Du&Djur https://www.instagram.com/duochdjur/

• På Instagram beskrivs illustrationerna mer ingående för att få förståelse kring begreppen samt att och ni kan förhandsgranska vad det är ni köper.

• Var vänlig och läs köpvillkoren innan ni handlar

Tack!Etolog Jannice Kindsjö

Jannice har företaget Du&Djur och håller till utanför Sundsvall. Hon jobbar även som Djurvårdare och Etolog på ett stort djursjukhus och hennes passion är frivillig hanteringsträning.

Inlärning

Innehåller illustrationer som visar begreppen operant betingning, klassisk betingning, utsläckning och motbetingning.

Kroppen

Innehåller illustrationer som visar hur stress påverkar kroppen och tecken på demens hos hund

Beteende

Innehåller illustrationer som visar en behovspyramid, begreppet triggerstacking, aggressionstrappa och djursgrundkänslor.

Köpvillkor


Vid köp av dessa illustrationer förbinder ni er vid dessa villkor:


Illustrationerna:
  • får ENDAST användas i undervisningssyfte - alltså tex visas på föreläsningar eller i undervisning
  • får ej spridas
  • får ej manipuleras eller ändras
  • får ej säljas vidare
79,20 kr

Köp alla PDF:er